اصول فقه الاداره 60

موضوعات مطروحه در این درس:

اصول نظریه پردازی – رکن دوم – سوال پردازی – سوالات فتوایی – سوالات فتوایی از مدیریت منابع انسانی

متن درس

1شنبه 20/3/1403-1 ذیحجه 1445-9ژوئن 2024- درس 60اصول فقه الاداره – اصول نظریه پردازی – رکن دوم – سوال پردازی – سوالات فتوایی – سوالات فتوایی از مدیریت منابع انسانی

گفته شد سوالات رساله اجتهادی مدیریتی به سه دسته فتوایی ،نظریه پرداز و نظام ساز  تقسیم میشوند .

سوال فتوایی با موضوع فعل ،فاعل و مفعول [1]مربوط به پدیده مورد نظر  برای استنباط حکم وضعی و تکلیفی به عنوان محمول این موضوعات سامان میگیرد  پاسخ این سوالات که از ادله شرعیه بدست می آید به عنوان فتوا طرح میشود .

حکم وضعی مثل تکلیفی توسط شارع وضع و جعل میشود مثلا شارع اعتبار زوجیت میکند برای زن ومرد اگر شروط  صحت عقد نکاح را حائز بوده باشند .اعم از شروط عقد و متقاعدین .شروط عامه و خاصه تکلیفیه و…… براین اساس احکام بیشمار وضعیه سازمان مطلوب توسط شارع اعتبار میشود . مثلا اعتبار مطلوبیت  و صحت و کمال برای افعال ،اشخاص و اشیاء سازمانی . مدیر کامل وقوی ،برنامه ریزی صحیح ، برنامه صحیح و کامل و مقبول

تمامی احکام وضعیه اعتباریه شرعیه در سازمان موضوع قرار میگیرند برای تکالیف و وظائف الزامی و غیر الزامی  مسئولین و مدیران  ورهبران و….

پس فقه الاداره فقط حکم حلال و حرام صادر نمیکند بلکه احکام مطلوبیت وصحت و شرطیت ،مانعیت ،رکنیت ،مدیریت ،مسئولیت ،معاونت وشرائط اختیارات و وظائف تک تک مناصب و مسئولیت ها را صادر میکند . یعنی ناظر بر تمامی محاور و ابعاد  مدیریتی است .

نمونه سوالات فتوایی در حوزه مدیریت منابع انسانی

 • شرائط مدیران شایسته کدامند ؟ (شرطیت حکمی وضعی است )
 • وظائف مسئولین گزینش نیروی انسانی کدامند؟(وظائف احکام تکلیفی هستند اعم از الزامی و غیر الزامی )
 • وظائف مسئولین توانمندسازی؟
 • روش های توانمندسازی ؟(صحیح و غیر صحیح ،جایز و غیر جایز)
 • روش پرداخت و جبران
 • روش های ارزیابی
 • ویژگی ارزیابان عملکرد
 • کاستن از حقوق کارکنان خاطی
 • ارزیابی غیابی
 • پرداخت کالابرگ به جای پرداخت نقدی
 • نصب فامیل در منصب
 • عزل کارگزار شایسته
 • تاخیر پرداخت حقوق و دستمزد
 • هدیه پایان ماموریت
 • اضافه کاربه جای افزایش تعطیلی
 • تعطیلی شنبه
 • میزان تعطیلات
 • کاهش و گردش فصلی ساعت کار
 • ……..گزینش سادات

ادامه دارد

نمونه سوالات محور نظم (سازمان وبرنامه وبودجه ونظارت بر برنامه و هماهنگی )

 • سازمان مطلوب چیست؟(مطلوبیت حکم شرعی وضعی است)
 • سازمان شبکه ای
 • موانع وشرائط نظم
 • موانع وشرائط وارکان سازماندهی مطلوب
 • موانع وشرائط و ارکان برنامه ریزی مطلوب
 • موانع و شرائط و ارکان نظارت بر برنامه ریزی
 • موانع وشرائط و ارکان هماهنگی مطلوب
 • وظائف مسئولین ایجاد نظم مطلوب
 • وظائف سازمان دهندگان
 • وظائف برنامه ریزان
 • وظائف و اختیارات و شرائط ناظران بر برنامه ریزی
 • وظائف و اختیارات و شرائط مسئول هماهنگی
 • الزامات و ترجیحات ایجاد نظم در سازمان

 

 

 • [1] فعل مثل حکم شرعی مدیریت  فرهنگ (مجاز وغیر مجاز )
 • فاعل مثل حکم  شرعی مدیر( قوی وضعیف)
 • مفعول مثل حکم شرعی فرهنگ سازمانی (مطلوب ونامطلوب)

 

پاورقی ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *