مدرسه فقهی مدیریت

مدرسه فقهی مدیریت اسلامی

مدرسه فقهی مدیریت اسلامی

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری دروس مدرسه فقهی

بدینوسیله به اطلاع طلاب محترم می‌رسانیم دروس خارج استاد قوامی پس از ماه مبارک رمضان…

بیشتر بخوانید...

دیدار رئیس بنیاد با آیت الله آل هاشم

رئیس بنیاد در این دیدار به ارائه گزارش از پیشرفتها و دستاوردهای بنیاد فقهی مدیریت…

بیشتر بخوانید...

درس خارج فقه الاداره

فقه التمکین 144

فقه التمکین 143

فقه التمکین 142

فقه التمکین 141

فقه التمکین 140

درس خارج اصول

اصول فقه الاداره 54

اصول فقه الاداره 53

اصول فقه الاداره 52

اصول فقه الاداره 51

اصول فقه الاداره 49

درس خارج تفسیر

تفسیر ترتیبی 36

تفسیر ترتیبی 34

تفسیر – درس 545

تفسیر – درس 546

تفسیر – درس 548

رساله های اجتهادی