معاونت بین الملل بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

معاونت بین الملل

برگزاری کارگاه تخصصی امامت برای امامان جمعه شبه قاره هند

کارگاه تخصصی امامت با حضور استاد سیدصمصام‌الدین قوامی برای جمعی از ائمه جمعه شبه قاره…

بیشتر بخوانید...