اصول فقه الاداره 57

موضوعات مطروحه در این درس:

رکن دوم نظریه پردازی (سوال پردازی حول پدیده مورد نظر) –  دسته بندی سوالات- دسته اول سوالات فتوایی

متن درس

شنبه 12/3/1403-23 ذیقعده الحرام 1445 –اول آوریل 2024- درس 57 اصول نظریه پردازی از اصول فقه الاداره – رکن دوم نظریه پردازی (سوال پردازی حول پدیده مورد نظر) –  دسته بندی سوالات- دسته اول سوالات فتوایی –

گفته شد سوالات اداری حول پدیده سه دسته است :

 • سوالات فتوایی
 • سوالات نظریه پرداز
 • سوالات نظام ساز

1-سوالات فتوایی :سوالاتی که مجتهد مدیریت پس از مطالعات عالمانه و محققانه حول پدیده به عنوان موضوع فتاوا و احکام شرعی از درون مطالعات آکادمیک برون دینی خود طراحی میکند این سوالات را عرف خاص خواسته یا ناخواسته در دل دارد و  نتوانسته پاسخ دهد یا کامل و کاربردی پاسخ نداده است یا صحیح پاسخ نداده است . علت این پاسخگویی ناتمام یا ناصحیح عدم آشنایی او با منبع وحی و عصمت بوده است یا فکر نمیکرده این دو منبع ظرفیت پاسخ گویی به هر سوالی را دارند یا قدرت استنباط و اجتهاد نداشته است که بتواند کشف کند پاسخ ها را از  ادله تفصیلیه شرعیه . مجتهد مدیریت به عرف خاص کمک میکند تا پاسخ صحیح به سوالات پدیده مدیریتی مورد نظر به دست بیاورند و به اداره صحیح و کامل منظومات امکان و توان یابند . موضوع سوالات فتوایی فعل مکلف است قاعدتا. لذا باید که بعد عملی وفعلی پدیده را متفطن و متوجه شد .تا بتوان حکم تکلیفی و وضعی این فعل را استنباط کرد و به عرف خاص هدیه نمود . چرا که فقه الاداره به هدف کمک به عرف خاص مدیریت اقامه شده است

مثالها :

سوالات فتوایی حول مدیریت فرهنگ سازمانی )مدیریت یک فعل سازمانی است )

الف – ملاک سوالات

 • سوال حول مطلوبیت ،صحت وشرطیت مدیریت فرهنگ سازمانی برای رفتار بهنجار سازمانی (احکام وضعی )
 • سوال حول الزامات و ترجیحات مدیریت فرهنگ سازمانی (احکام تکلیفی)

ب – سوالات جزئیه فرعیه

 • موانع وشروط ایجاد فرهنگ مطلوب کدامند؟
 • مصادیق فرهنگ سازمانی مطلوب کدامند؟
 • ویژگی ها و شرائط مدیر فرهنگ سازمانی کدامند؟
 • وظائف مدیر فرهنگ سازمانی چیستند؟
 • اختیارات مدیر فرهنگ سازمانی کدامند؟
 • آثار نهادینه سازی فرهنگ سازمانی صحیح و ناصحیح در سازمان کدامند؟
 • …..

ادامه دارد

پاورقی ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *