سومین نشست مدرسه فقهی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

مدرسه فقهی برگزار می کند:

سومین نشست مدرسه فقهی در سال 1395 با موضوع (مدیریت بر خویشتن)

 

 

 

 

 

مدرسه فقهی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در سال 1395 سومین نشست علمی خود را با موضوع (مدیریت بر خویشتن) که تحلیلی در مفهوم مدیریت خویشتن و مدیریت برخویشتن است و توسط حجت الاسلام والمسلمین علیرضا خیر اندیش ارائه خواهد شد برگزار می کند:

زمان: روز دوشنبه 1395/02/13 ساعت : 9 صبح

مکان: بنیاد فقهی مدیریت اسلامی