header

کلام مهر 3

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پاسدارانی که متجاوزان امریکایی به آبهای ایران را بازداشت کردند دو قاعده مدیریتی را بیان فرمودند

:

1- قاعده اقدام و دو شاخص در مورد ریسک پذیری- اقدام شما شجاعانه، بهنگام و همراه با ایمان بود

1/1- قاعده اقدام از مباحثی است که در کتاب مدیریت امام خمینی توسط حضرت استاد قوامی طرح شده بود.
2/1- در مدیریت و کارهای سازمانی اقدام به انجام کار بسیار مهم است آنچه غالبا مدیران و سازمان ها را از فعالیت باز می دارد شروع نکردن و اقدام ننمودن به کار است همیشه منتظر امکانات، نیرو، فرمان، برنامه و... ماندن یعنی سکون و ایستایی که از مباحث کتاب مدیریت جهادی می باشد که در بنیاد مدیریت اسلامی به آن پرداخته‌ایم.

هرچند برنامه و امکانات و نیروها مهم هستند اما شروع خود مهمی دیگری است. حال وای بحال مدیر و سازمانی که با توجه به امکانات و نیروها و داشتن راه و برنامه حرکت نمی کند، اقدام وحرکت کردن بسیار مهم است.
3/1- باید اقدام شجاعانه باشد یا با مسامحه ای در تعبیر امروزی‌ها با ریسک پذیری همراه باشد که سرفصل مهمی از مباحث مدیریت است. علی القاعد اقدام به هر کاری خصوصا اگر ابهاماتی در کار باشد یا امکانات کم باشد یا اصلا نباشد ترس بهمراه دارد شجاعت در کار مهم است خصوصا مدیر جهادی باید شجاع باشد.
4/1- نکته مهم و اصولی که در کلام رهبری به آن اشاره شده است این است که مدیران و نیروی‌های سازمان، زمانی اقدام شجاعانه آنان مفید است که با اعتقاد و ایمان همراه باشد نه از روی عقده و تردید دوم  به هنگام و به موقع صورت بگیرد. این دو مهم یعنی ایمان و به هنگام بودن دو شاخص مهم اقدام شجاعانه موثر می باشد..
 این چهار نکته بسیار زبیا در بیان رهبری بصورت کامل آمده است«بچه‌ها شجاعت به خرج دادند، فقط هم شجاعت نبود. شجاعت همراه با ایمان و همراه با درک بهنگام. یعنی در وقت عمل کردن. خیلی از کارهای ما انجام می‌گیرد منتها نه در وقت خودش. وقتی در کاری تأخیر افتاد آن وقت دیگر فایده‌ای ندارد. شما به لحظه عمل کردید، بسیار کارتان عالی و جالب بود و درست در وقت خودش هم این کار انجام گرفت»

2- توحید در مدیریت/ این حادثه را باید کار خدا دانست
 از مباحثی که استاد قوامی هم در درس تفسیر خصوصا تفسیر مدیریتی سوره مبارکه حمد و هم در درس اصول فقه الاداره آورده اند و برروی آن تاکید فرموده اند بیان این نکته می باشد که: در مدیریت‌ها باید خدا را موثر دید و در کنار توحید در استعانت و عبادت، توحید در مدیریت هم داشته باشیم.

تنها مدیر علی الاطلاق عالم خداست و همه امور مدیریتی هم در ید قادر متعال است که تبلور زبیا آن در این جملات رهبر عزیز انقلاب آمده است:
 «خدای متعال پشت گردن آنها زد و آنها را به آبهای ما کشاند که شما را به جانشان بیندازد و آن‌طور دست‌های‌شان را روی سرشان بگذارند. این حادثه کار خدا بود و در وقت خوبی انجام گرفت و شما هم عالی عمل کردید. زنده باشید..»
روح الله نوری 7/11/94                                                                                       کپی برداری و یادداشت برداری فقط با ذکر منبع جایز می باشد