آغاز ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (در مقطع سطح 3)

آغاز ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (در مقطع سطح 3)

ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی در رشته مدیریت اسلامی برای سال تحصیلی 97-98 از طریق سایت معاونت آموزش حوزه از تاریخ 1397/10/10 الی 1397/10/20 انجام می شود.

markaztakhasosi2

(لینک سایت معاونت آموزش جهت ثبتنام)