jhkh

امام محله

شورای امناء

1437630_278

نایب رئیس شورای امناء

نایب دبیر شورای امناء

حسابدار

بازرس

اندیشه ورز

شورای محله‌یاری

1437630_278

نایب‌رئیس شورای محله‌یاری

دبیر شورای محله‌یاری

آموزش‌یار

سلامت‌یار

تعاون‌یار

کودک‌یار

شورای صلح‌یاری

1437630_278

دبیر شورای صلح‌یاری

فرمانده بسیج

مشاور

آمر به معروف

استاد اخلاق