header

تولید علوم انسانی اسلامی از مجتهد بر می‌آید نه افراد دانشگاهی

 حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد:

تولید علوم انسانی اسلامی از مجتهد بر می‌آید نه افراد دانشگاهی/ ضرورت پیوند فقه با علوم انسانی

اگر بنا باشد با علوم انسانی غربی جامعه را اداره کنیم و بعد بگوییم نظام ما اسلامی است این به شوخی نزدیکتر است! جز با وارد کردن فقه به متن علوم انسانی، این علوم تولید نمی‌شوند؛ علوم انسانی را دانشگاهیان نمی‌توانند تولید کنند؛ من این مطلب را در دانشگاهها هم عرض کرده‌ام؛ تعارف هم ندارد؛ تولید علوم انسانی اسلامی فقط از طلبه مجتهد بر می‌آید.

اطلاعات تکمیلی در سایت شبکه اجتهاد