header

فایل های صوتی کتاب مدیریت امام خمینی

thرادیو معارف قم اقدام به ضبط و پخش کتاب مدیریت امام خمینی به شکل صوتی نموده است . برنامه فوق به مناسبت ایام دهه فجر از 4 الی 22 بهمن هر روز ساعت 17 از رادیو معارف با نام تدبیرسبک مدیریت امام خمینی پخش گردید .

بدینوسیله فایل ها جهت دانلود در دسترس شما قرار میگیرد

پیوست ها
Download this file (tadbir13931104.mp3)93/11/4[قسمت اول]3492 kB2015-01-29 16:57
Download this file (tadbir13931105.mp3)93/11/5[قسمت دوم]3502 kB2015-01-29 17:00
Download this file (tadbir13931106.mp3)93/11/6[قسمت سوم]3516 kB2015-01-29 17:02
Download this file (tadbir13931107.mp3)93/11/7[قسمت چهارم]3390 kB2015-01-29 17:06
Download this file (tadbir13931108.mp3)93/11/8[قسمت پنجم]3390 kB2015-02-13 09:52
Download this file (tadbir13931109.mp3)93/11/9[قسمت ششم]3391 kB2015-02-13 09:54
Download this file (tadbir13931111_2.mp3)93/11/11[قسمت هفتم]3237 kB2015-02-13 09:56
Download this file (tadbir13931112.mp3)93/11/12[قسمت هشتم]3494 kB2015-02-13 09:59
Download this file (tadbir13931113.mp3)93/11/13[قسمت نهم]3477 kB2015-02-13 10:01
Download this file (tadbir13931114.mp3)93/11/14[قسمت دهم]3498 kB2015-02-13 10:03
Download this file (tadbir13931115.mp3)93/11/15[قسمت یازدهم]3463 kB2015-02-13 10:06
Download this file (tadbir13931116.mp3)93/11/16[قسمت دوازدهم]3431 kB2015-02-13 10:08
Download this file (tadbir13931118.mp3)93/11/18[قسمت سیزدهم]3345 kB2015-02-13 10:12
Download this file (tadbir13931119.mp3)93/11/19[قسمت چهاردهم]3477 kB2015-02-13 10:14
Download this file (tadbir13931120.mp3)93/11/20[قسمت پانزدهم]3470 kB2015-02-13 10:16
Download this file (tadbir13931121.mp3)93/11/21[قسمت شانزدهم]3543 kB2015-02-13 10:18