header

معاونت پژوهش

پژوهش

ضرورت
در ضرورت بخش پژوهشی و معاونت پژوهشی در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی همین بس که جلوه گاه اصلی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی امر پژوهش است و تحقق اهداف اصلی بنیاد از قبیل تربیت پژوهشگران مجتهد و تولید دانش مدیریت اسلامی (فقه الاداره) از طریق این بخش امکان پذیر است همچنین تولید محصولات بنیاد از قبیل کتاب ها و مقالات و پروژه های تحقیقاتی همه و همه از طریق پژوهش وبخش معاونت پژوهشی امکان پذیر است.

فعالیت ها
فعالیت‌های این معاونت در چهار محور اساسی خلاصه می‌شود: محور اول: اخذ مقالات تخصصی و عمومی از اعضای بنیاد بر این اساس اعضا موظفند هر نیم سال تحصیلی یک مقاله حداقل در سطح عمومی بنویسند و معاونت پژوهش با بررسی سطح مقالات، آن ها را به  مجله نخل شهداد که مجلۀ تخصصی مدیریت اسلامی است و یا مجله زیره کرمان که مجله¬ای پیرامون مدیریت با مخاطب عام است، برای درج ارسال می‌کند. محور دوم: فعال سازی اعضاء در عرصه کتاب نویسی با رویکرد مدیریت اسلامی است. محور سوم: فعال سازی پژوهشی اعضاء در گروه های اجتهادی و تولید کتب اجتهادی با این توضیح که یکی از اهداف بنیاد تولید 40 کتاب اجتهادی در عرصه مدیریت اسلامی است و این می طلبد که نخبه ترین افراد در گروه های اجتهادی زیر نظر استاد راهنمایی مجتهد فعال شوند و در صدد تولید کتاب¬های اجتهادی برآیند در این راستا معاونت پژوهش بنا دارد کما فی السابق کارگاه های روش تحقیق را جدی تر دنبال نماید. محور چهارم: اجرای پروژهایی علمی تحقیقاتی که به این معاونت ارجاع می‌شود که اعضاء فعال در اولویت انجام پروژها قرار خواهند گرفت تا در عرصه مسائل پژوهشی و تالیف به کمال برسند ونیز از تشویق وحمایت مالی برخوردار شوند.

کار گروه ها
از دیگر وظایف این معاونت راه اندازی 4 کارگروه و فعال سازی اعضاء در این کارگروه ها است. این کارگروه ها عبارت اند از:
کارگروه مبانی مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی که در رأس هر کارگروهی استاد توانایی که تخصص همان بخش را دارد قرار می¬گیرد. هر یک از اعضای بنیاد موظفند در یکی از 4 کارگروه عضو شده و فعال بشوند تا در قالب این کارگروه ها، آینده موضوعات و مباحث پژوهشی و تحقیقاتی شان تا رسیدن به مراحل نظریه پردازی و اجتهاد در مباحث مدیریتی، شکل گرفته و نظم لازم را پیدا کند.

سطوح تحقیقات اعضاء
تحقیقات اعضاء در بنیاد دارای سطوح مختلفی است: سطح 3 ویژه گروه اجتهادی است. مزایای خوب و قابل توجه برای این سطح در نظر گرفته شده است. سطح2 ویژه کتب با موضوع مدیریت اسلامی عمومی است در این مرحله هم مزایایی برای محققان در نظر گرفته شده. سطح 1 بیشتر به مقالات علمی قابل چاپ در نشریه تخصصی مدیریت اختصاص دارد که البته این بخش هم به تناسب از امتیازاتی برخوردار است.
از سیاست های خوب این معاونت، پشتیبانی از پایان نامه های اعضاء و حمایت های مادی و معنوی از پژوهش های قابل قبول، است.

بافت سازمانی
این معاونت از سه بخش تشکیل شده است: بخش کتابخانه، بخش مستندسازی و مدیریت امور پژوهشی و همچنین یک بخش ستادی و مشورتی تحت عنوان شواری پژوهش که مسائل مربوط به معاونت پژوهشی را بررسی می کنند نیز وجود دارد. در سطح بالاتری از ردیف معاونت‌ها، شورای عالی پژوهش قرار دارد که تصمیمات اساسی پژوهش در آنجا گرفته می‌شود.

نحوه تعامل با بخش های دیگر:
معاونت پژوهش با سایر معاونت‌های بنیاد ارتباط تنگاتنگ دارد و نمی تواند به‌صورت جزیره ای و مجزا عمل کند، به عنوان مثال برای تعیین و دعوت از اساتید که از امور ویژه  معاونت آموزش است، قطعاً معاونت پژوهش نقش جدّی ایفا خواهد کرد. در بحث تشویق ها و پاداش ها بر اساس نظام امتیازات، معاونت پژوهش باید با معاونت اداری مالی مرتبط باشد و همینطور در بحث اطلاع رسانی معاونت پژوهش باید با معاونت روابط عمومی تعامل داشته باشد.
همچنین در شورای اداری که معاونت‌ها ، مدیر اجرایی بنیاد و برخی دیگر در آن حضور دارند، معاونت پژوهش با سایر معاونت‌ها در خصوص مسائل اداری و هماهنگی بین معاونت‌ها، تعامل جدی دارد.


Comments   

+1 #1 کاظم 1394-02-25 09:06
سلام علیک . کاظم عزیزی هستم از استان فارس دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی . پژوهشی در دست دارم با موضوع" نقش مدیریت جهادی در پیش گیری از فساد اداری " آیا بنیاد میتواند همکاری داشته باشد و از ما حمایت نماید؟
Quote