header

حوزه ریاست

قوامیمصاحبه با استاد سید صمصام الدین قوامی رئیس بنیاد پیرامون حوزه ریاست

خداوند برای تداوم این بنیاد و بقاء این بنیاد به ما تعلیم داد که حوزه ریاست را از حوزه مدیریت جدا کنیم. حوزه ریاست؛ حوزه سیاست گذاری، رهبری، نظارت، هدایت، پشتیبانی و برنامه ریزی است لکن حوزه مدیریت؛ حوزه مدیریت، حوزه اجرای قوانین و مقررات، برنامه ها، نظامات و آئین نامه هایی است که از حوزه ریاست به او ابلاغ می شود . حسن تفکیک دو حوزه مدیریت و ریاست این است که جایی برای خوب فکر کردن بدور از اجرا وجود دارد.

ارکانی همچون هیات امناء، شورای عالی آموزش، شورای عالی پژوهش، دو نشریه زیره کرمان و نخل شهداد (مدیریت در اسلام) و همچنین خزانه بنیاد زیرنظر مستقیم حوزه ریاست قرار دارد.

رئیس بنیاد در حقیقت بنیانگذار و موسس بنیاد است، نظرات او متبع است، او همچنین رئیس هیات امنا است و مدیر اجرایی را نصب می کند و مدیر اجرایی رسماً در مقابل رئیس بنیاد مسئول و پاسخگوست.

مدیر اجرایی بنیاد مجری سیاست های حوزه ریاست است و رئیس بنیاد نیز بخش اجرایی بنیاد را پشتیبانی می کند. بخش اجرایی بنیاد که شامل ۵ معاونت نیز هست هر سال تغییر می کند و تیم جدیدی از اعضای بنیاد وارد صحنه اجرایی بنیاد می شوند. این یکی از سیاست های بنیاد است تا پیرو این سیاست، دیگر اعضاء نیز فرصت پیدا کنند تا قدرت مدیریتی خودشان را به اثبات برسانند و همچنین اعضایی که در بخش اجرایی بنیاد فعالیت داشته اند دوباره پس از یکسال کار اجرایی، فرصت کار علمی بیشتری پیدا بکنند و علت این سیاست این است که مدیریت APPLAY SIENCE است، یک دانش کاربردی است لذا ما نمی خواهیم که نیروی صرفاً علمی داشته باشیم و همچنین نمی خواهیم نیروی صرفاً اجرایی و مدیر داشته باشیم بلکه ما نیروهایی می خواهیم که هم مجتهد باشند هم مدیر باشند، به روز و کارآمد باشند.

نظام های پژوهشی، آموزشی، اداری و آئین نامه ها همه و همه از حوزه ریاست بر حوزه صف می بارد و می تابد؛ حوزه صف این ها را می گیرد و به کمک معاونت هایش و شورای اداریش اجرا می کند.

در حوزه ریاست بعد از رئیس فعلی، فرد شایسته و اصلح و متعهدی که در بنیاد تربیت شده، آرام آرام شناخته می شود و ظهور پیدا خواهد کرد، هر چند که این فرد در نسل های بعدی ظهور کند. به هر تقدیر خداوند که این بنیاد را تاسیس کرده، آن فرد را هم ظاهر می کند، مهم شاخصه تعبدش است و اینکه مورد تأیید بنیانگذار باشد.

اسناد اصلی بنیاد از قبیل مرامنامه، اساسنامه و نظامنامه ها در حوزه ریاست تولید می شود و در آرشیو آنجا قرار می گیرد، اما معمول نامه ها، مراسلات، مکاتبات در حوزه اجرا بایگانی می شود.

در ارتباط با بودجه و هزینه های بنیاد اعلام می کنم که بنده ودارایی ام نذر بنیاد است، همه درآمدهایی که از طریق کلاس ها، کارگاه ها و … دارم و به نام بنده است وارد خزانه بنیاد خواهد شد خداوند این ذخیره را برای بنیاد قرار داده است. همینطور اعلام می کنم که ما به هیچ کس نیاز نداریم سیاست بنیاد استقلال بودجه ای است اگر این مسیر را برویم به جایی می رسیم و الا اگر حواسمان پرت شود و بخواهیم به آلاف و الوف برسیم به جایی نمی رسیم چون آب زیاد به گلدان دادن، باعث گندیدگی آن می شود، بیشتر سازمان هایی که دچار مفاسد اقتصادی می شوند و از راه باز می مانند به این خاطر است که دنبال غنائم هستند لکن ما به دنبال غنیمت نیستیم بلکه باید طبق اصول اسلام آرام آرام پیش برویم.

یکی از مسئولیت های حوزه ریاست نظم بخشی به اسناد بنیاد است. رئیس بنیاد همچنین فردی را به عنوان دبیر هیات امناء و دبیر شورای عالی آموزش و پژوهش نصب می کند که در حقیقت مسئول حوزه ریاست خواهد بود.

هیات امناء نیز نقش مشاور بنیاد را بازی می کند تا ایده های اصلی بنیانگذار که باعث پدیداری این بنیاد است در اثر اقتضائات گوناگون تغییر نکند هرچند که خداوند صلابت و صداقت و صراحت کافی را در بنیانگذار قرار داده است. این بنیاد در پدیداریش در پایایی و پویایی اش در تداومش نسخه کوچکی از انقلاب اسلامی است. در پایان از همه عزیزان می خواهم که از این سفره پهن شده و این خان نعمت بهره ببرند و در حاشیه ها سیر نکنند، استعدادهایشان را در جاهای متفرقه صرف نکنند، بلکه ممحض در اجتهاد در مدیریت بشوند. من نصیحت می کنم که COPY – PASTE  انسان را به جای نمی رساند بلکه باید با جوشش و خروش، دانش لازم را کسب کنیم تا به درجات عالی دست پیدا کنیم.

رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی – سید صمصام الدین قوامی