اولین نشست مدرسه فقهی در سال تحصیلی 98-97 با موضوع «ارائه گزارش از تنظیم بخش اول کتاب فقه الرواتب (فقه جبران)» برگزار گردید

اولین نشست مدرسه فقهی در سال تحصیلی 98-97 با موضوع

«ارائه گزارش از تنظیم بخش اول کتاب فقه الرواتب (فقه جبران) »

برگزار گردید.

 

 

 

اولین نشست علمی مدرسه فقهی با ارائه حجت الاسلام مهدی سعادتی و نقد جناب حجت الاسلام محمدحسن زارع و با موضوع «ارائه گزارش از تنظیم بخش اول کتاب فقه الرواتب (فقه جبران)» در تاریخ شنبه 14 مهر ماه 1397 برگزار گردید.

در ابتدای نشست مدرسه فقهی حجت الاسلام مهدی سعادتی با ارائه گزارشی 20 دقیقه ای از روند جمع آوری و تنظیم مباحث مدیریت جبران خدمات در سه محور:

1. مباحث کلی مدیریت جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی

2. نظریه های موجود در بحث مدیریت جبران خدمات

3. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت جبران خدمات ، به طرح نظر مختار در این زمینه پرداختند.

در ادامه نشست جناب حجت الاسلام محمدحسن زارع به عنوان ناقد به ایراد نقطه نظراتی پیرامون بحث پرداختند که در پایان جناب حجت الاسلام  مهدی سعادتی به اشکالات وارد شده پاسخ دادند.

پایان/.