برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با همکاری دانشگاه معارف اسلامی و دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی حوزه های علمیه

 

 

 

 

 

 اولین کرسی آزاد اندیشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با محوریت نقد کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم تالیف حضرت استاد سید صمصام الدین قوامی (زید عزه) رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در راستای بررسی طرح اتحاد امامت و امارت در حال برگزاری است.

در ابتدای این جلسه که در روز چهارشنبه 96/11/11 از ساعت 9:30 صبح آغاز گردید، حضرت استاد قوامی (زید عزه) درباره ساختار کتاب که بر اساس 2+4 نوشته شده توضیح دادند و روش تفسیری این کتاب را بیان نمودند.

در ادامه آقای دکتر پیروز یکی از ناقدین حاضر در جلسه اشکالات ساختاری را برشمردند و به ترتیب دکتر امیری و دکتر سعدی نیز انتقاداتی را بیان نمودند که حضرت استاد قوامی به مدت 15 دقیقه دفاع نمودند.

در دوره دوم انتقادات محتوایی مطرح گردید ...

در انتهای جلسه آقای دکتر رضایی اصفهانی که عنوان داور در جلسه حضور داشتند، جمع بندی نهایی را از این جلسه بیان نمودند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

تصاویری از این جلسه:

A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 23A 1