انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما
از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم

با کمال تأثر و و تألم باخبر شدیم مادر گرامی آقای علی آقایی به رحمت الهی پیوسته اند ضمن تسلیت این مصیبت وارده به ایشان و خانواده محترم ایشان و آرزوی علو درجات برای آن مرحومه خاطر نشان می گردد مجلس ختمی در مورخ 15 دی ماه 1396 در مسجد معصومیه به آدرس فلکه آزادگان، بلوار خیابان عابدی، کوچه سلمان فارسی در ساعت 14 الی 16 برگزار می گردد.

(حضور شما در این مجلس موجب تسلی دل بازماندگان و شادی روح آن مرحومه خواهد بود)