ششمین نشست مدرسه فقهی در سال تحصیلی 95-96 با موضوع «(نظر مختار در باب غایت) مفهوم غایت» برگزار گردید

ششمین نشست مدرسه فقهی در سال تحصیلی 95-96 با موضوع

«(نظر مختار در باب غایت) مفهوم غایت»

برگزار گردید

 

 

ششمین نشست علمی مدرسه فقهی بنیاد مدیریت اسلامی با ارائه حجت الاسلام رضا قزی و با موضوع «مفهوم غایت (نظر مختار در باب غایت)» در تاریخ شنبه 9 بهمن ماه 1395 برگزار گردید.

در ابتدای نشست مدرسه فقهی ارائه دهنده بحث بعد از بررسی اقوال در باب مفهوم غایت که قول اول: مشهور علماء قائل به داشتن مفهوم غایت هستند. قول دوم:  منسوب به شیخ طوسی و سید مرتضی است که به نحو مطلق قائل به مفهوم نبوده‌اند. مرحوم حائری (موسس حوزه) و شهید صدر از متاخرین را نیز میتوان به این قول افزود. قول سوم : قول دوم:  منسوب به شیخ طوسی و سید مرتضی است که به نحو مطلق قائل به مفهوم نبوده‌اند. مرحوم حائری (موسس حوزه) و شهید صدر از متاخرین را نیز میتوان به این قول افزود. مدیر نشست مدرسه فقهی در مختارشان قول اخیر را تقویت نمودند و قائل به تفصیل شدند.

در ادامه نشست جناب حجت الاسلام روح الله نوری به عنوان ناقد به ایراد نظراتی پیرامون بحث پرداختند و دانش پژوهان و طلاب بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به ارائه نظرات و نقاط ضعف و قوت نظر مختار فوق پرداختند.

در پایان جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا قزی به برخی از اشکالات وارد شده پاسخ دادند.