اطلاعیه پذیرش سطح 4 رشته مدیریت اسلامی

paziresh sath 4

 

پذیرش سطح چهار حوزه

رشته مدیریت اسلامی

ویژه دانش آموختگان سطح سه رشته مدیریت اسلامی

«سایر دانش آموختگان سطح سه حوزوی امکان شرکت در آزمون را دارند. اما در اولویت دوم پذیرش قرار می گیرند »

 زمان برگزاری آزمون: هفته اول شهریور ۱۴۰۰

  آزمون در دو مرحله کتبی ومصاحبه علمی برگزار میگردد.

جدول مواد آزمونی و ضرایب درسی

 لینک ثبتنام آزمون ورودی سطح ۴:
https://survey.porsline.ir/s/isstPWV


 آخرین مهلت ثبتنام: جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

#سطح_ چهار
#مرکز _تخصصی
#مدیریت_اسلامی

مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (تدبیر)