برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

برگزاری اولین کرسی آزاد اندیشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی با همکاری دانشگاه معارف اسلامی و دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی حوزه های علمیه

ملاقات مدیران مرکز آموزشهای کاربردی حوزه با حضرت استاد قوامی

ملاقات مدیران مرکز آموزشهای کاربردی حوزه با حضرت استاد قوامی در محل بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) با حضرت استاد قوامی

دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) در مصلی امیرالمومنین (ع) با حضرت استاد قوامی (دام ظله)

ملاقات جناب آقای مقدادی از موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری با حضرت استاد قوامی

این دیدار در مورخ 13 دی ماه 1396 با حضور جناب آقای مقدادی، از موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری و حضرت استاد قوامی و دبیر حوزه ریاست بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در محل بنیاد فقهی مدیریت اسلامی انجام شد .