header

روز شمار 1395/04/11

 

سرهنگ مرادی بعد از نماز جمعه روز قدس به من گفت که خودم دبیری شورای عالی معروف پردیسان را به عهده میگیرم ودبیر خانه را هم در ناحیه مقاومت امام مجتبی پردیسان قرار میدهم و بزودی شورا ی عالی را تشکیل میدهم وقبل از آن کمیته ویژه (سهرابی- بهلول- قوامی- غریب ) را تشکیل میدهم تا خطوط کلی آموزش نیروها معلوم شود . این یک تحول بود بحول وقوه الهی و با توجه به این که دیشب آقای بعد از افطار عمومی امام جمعه حضوری وبعد تلفنی اشتیاق خود را برای شرکت فعال در شورای عالی پردیسان اعلام نمود این شورا میرود که استحکام یابد . وبا استعفا و انصراف آقایان محمدی و نباتی این شورا منسجم تر وموثرتر عمل خواهد کرد . آقای اعتمادی که در تبلیغ ماه رمضان هستند قول داده اند در آموزشها کمک نمایند .

دیشب در همان افطار آقای ریسیان هم اعلام کرد که بهتر است به روسا و اعضاء شورای اداری نواحی ومحلات ابلاغیه داده شود که فکر سلیمی است و انشاء الله چنین کاری صورت میگیرد که به استحکام شورای اداری که همان مجریه مساجد است قوت می بخشد مخصوصا بعد از جلسه هفته پیش من با شهردار قم که ایشان از طرح محله یاری حمایت نمود استحکام بیشتری را شاهدیم و لازم به ذکر است که لایحه محله یاری تقدیمی شهردار پردیسان به پارلمان پردیسان در حال بررسی وتصویب است که بعد قانونی بهتری را باعث خواهد شد .

در نماز جمعه هفته پیش به مردم گزارش سه فاز طرح را در سه شش ماه دادم وگفتم فاز چهارم با عنوان(هر مجتمع یک روحانی ) در حال اجرا است که هرمجتمع مثل یک کشور 400 نفره اقدام می نماید .با سه قوه (هیئت مدیره مدیر عامل و امر به معروف) زیر نظر امام مجتمع، که مورد استقبال واقع شده است .

ائمه نواحی دارند جا میافتند وکمک کار امام جمعه شده اند هرسه را در نماز جمعه قبل نام بردم تا تثبیت شوند امام ناحیه 1 مشکلات پدید آمده در دو مسجد ناحیه خودشان را به خوبی حل کرد وامام ناحیه 2 نامه ای برایم نوشت در حل حسینیه مجتمع بوستان که به عنون امام ناحیه 2 امضا کرده بود ومن هم پاراف نمودم به مراجع ذیربط واین نشان از نهادینه شدن و اثر بخشی ائمه نواحی دارد . که آرام آرام ثمرات امامت وامارت را هم نشان میدهد . این فرهنگ باید تعمیم یابد .

در شب احیا 23 در مسجد امام سجاد روی منبر گفتم در شب قدر از خدا بخواهیم که سال بعد سال نماز در مسجد جامع باشد و نیز فاز 4و5 طرح امامت وامارت پیاده شود عین این مطلب را دیشب در ضیافت افطار گفتم آمین یا رب العالمین .